English
GÖZETİM HİZMETİ TALEP FORMU / INSPECTION SERVICES REQUEST FORM
Genel Bilgiler (General Information)
Gemi/Araç/Stok (Vessel/Vehicle/Stockpile) :
Malzeme (Material) :
Miktarı (Quantity) :
İlgili Kişi (Contact Person) :
İşin Yapılacağı Yer
(Place of Inspection)
:
İşin Yapılacağı Tarih
(Date of Inspection)
:
Talep Edilen Hizmetler (Requested Services)
Numune Alımı (Sampling) :
Numune Hazırlama
(Sample Preperation)
:
Gözetim Hizmetine Nezaret Etme (Witnessing) :
Draft Survey
(Draught Survey)
:
Kantar Tartı Kontrolü (Weighing Supervision) :
Sıvı Yük Miktar Tespiti
(Ullage Survey)
:
Diğer Talepler
(Other Requests)
:
Talep Edenle İlgili Bilgiler (Information of Requester)
İşletme Ünvanı
(Name of Company)
:
Vergi Dairesi (Tax Office) :
Vergi No (Tax No) :
Adresi (Address) :
Telefon :
Fax :
E-posta :
Bizi Nereden Buldunuz :
Bilgi Almak İstediğiniz Alan :
 • Talep edilen hizmetler, gözetim tarihinden en az 1 gün önce tarafımıza bildirilmelidir.
  Requested services should be advised at least one day before the inspection date.
 • Hizmetle ilgili fiyatlar, ödeme şekli ve süresi iş öncesinde yazılı olarak teyit edilecektir.
  Service prices, type and period of the payment will be confirmed as written before the work.
 • Hizmet esnasında tespit edilen aksaklıklar derhal şirketimize bildirilmelidir.
  Any determined faults or troubles during inspection should be advised immediately.
 • Raporda yer alması istenen ilave bilgiler, iş bitiminden önce belirtilmelidir.
  Additional information desired to take place in the report should be advised before the work.
 
Formlar
 
Copyright © 2010 Süper Kalite Kontrol - Tüm Hakları Saklıdır.