English

‘Süper Kalite Kontrol’ olarak aşağıda belirtilen çeşitli konularda ithalat ve ihracat işlemlerinde, yurtiçi ve yurtdışında gözetim ve analiz hizmetleri sağlamaktayız.

• Yükleme öncesi numune alma ve stok kontrolü
• Kargo Gözetimi
• Kalite ve Miktar Gözetimi
• Kantarla Ağırlık Tesbiti
• Ulajla Ağırlık Tesbiti
• Draft Survey
• Bunker Survey
• Numune Alma
• Laboratuvar Hizmetleri
• Fiziksel Testler

Yukarıda belirtilen hizmetleri her türlü kömür, maden, metal, gübre, tarım ürünleri, ham petrol ve petrol ürünleri için gerçekleştirmekteyiz. Bu işlemleri yurtiçi ve yurtdışında liman ve stok sahalarında gerçekleştirecek bilgi ve deneyime sahip personel ve araç-gereç alt yapısına sahibiz.


Gözetim Nedir?

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullara ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi" aracılığıyla alıcı ve ya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir. Bu işlem malın çıkış ve/veya varış yerinde yapılabilir.

Gözetim Şirketleri

İhracatçı veya ithalatçı firmaların isteği üzerine, ihraç konusu malların, sipariş evsafına veya yasal yükümlülüklere uyup uymadığının denetimini yapıp bunlarla ilgili raporları düzenler.

Gözetimin Faydaları:

  • Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında; söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standartında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,
  • Taraflar arasında ileride doğabilecek anşlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,
  • Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır.

Gözetim Belgesi

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi" aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.


 
Formlar
 
Copyright © 2010 Süper Kalite Kontrol - Tüm Hakları Saklıdır.